สำนักงาน จดทะเบียนโดเมน .co.th .in.th .ac.th และ .com .net .org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline : 089-067-2333
จดโดเมน จดทะเบียนโดเมน โดเมนเนม
Home | Domain Register | POP3 Services | Web Hosting | Domain Control | Make Order | Contact Us

Promotion !!
โปรโมชั่น โฮสติ้ง
 - 1,500 บาทต่อปี
 - พื้นที่โฮส 100 Mb
 - PHP/PERL/CGI
 - POP3/SMTP/WEBMAIL
 - ฟรีโดเมน
สั่งซื้อ ลดราคา

Quick Prices Yearly
.co.th,.in.th,.ac.th 1,200
.com, .net, .org, .ws 450
.biz, .info 600
.tv 1,800
.cc 1,500
.name 700
จดโดเมน เดี๋ยวนี้  


Add URL Free


Cheap Hotel Hostel Singapore
Hotel Hostel Hongkong
Hotel and Hostel Thailand
Boutique Hotel Thailand

POP3 Email Hosting 10 GB 3,600 บาท ต่อปี !!

อีเมล์ โฮสติ้งบริการ POP mail เป็นระบบเมล์ ที่ให้ความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก สำหรับท่านที่ต้องการเช็คเมลอย่างรวดเร็ว สะดวก มีพื้นที่ในการเก็บ Mail ได้เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีเมลขยะ หรือ โฆษณาปนมากับเนื้อหาที่สำคัญ รวมทั้งสามารถใส่ไฟล์ขนาดใหญ่ได้ และ Download ไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

ลักษณะของ การใช้งาน POP Mail
 • ใช้โปรแกรมเฉพาะในการรับส่ง Mail เช่น Outlook Express , Microsoft Outlook, Mozilla mail หรือ Eudora
 • สามารถเช็คเมล์ผ่านเว็บได้ กรณีไม่ได้อยู่ที่เครื่องตัวเอง

ประโยชน์ของ Pop Mail

 • เมื่อรับ Mail มาแล้ว ข้อมูลยังคงอยู่ในเครื่อง สามารถเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องต่อ Internet ดังนั้นเมื่อเปิดอ่านแบบ Offline จึงสะดวก ประหยัดค่าชั่วโมง Internet และรวดเร็วมาก
 • รับ Mail ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีภาพ graphic จาก สปอนเซอร์ หรือ โฆษณา ต่างจากผู้ให้บริการ Free e-mail เช่น Hotmail, Yahoo หรือ Thaimail
 • มี Send Item สามารถตรวจสอบว่าส่งไปเมื่อใดได้ด้วย
 • สามารถแนไฟล์ได้ขนาดใหญ่ขึ้น (ไม่จำกัดขนาด แต่ไม่ควรเกิน 2 Mb)
การบริการ Pop Mail ของ ThaiDomainRegister.com
 • มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลถึง 10000 Megabyte
 • มี E-mail address account ให้ถึง 100 account โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข 100 e-mail นี้ได้ตลอดเวลา
 • มีระบบป้องกัน ไวรัส และ สปามเมล์
 • สามารถเปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัยด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
 • มีคู่มือการใช้งานสำหรับการ Set up ระบบเพื่อให้ใช้ทำงานกับเครื่องอื่นได้
 • ให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันไวรัสและสปามเมล์ขององค์กร
 • สามารถใช้งานเป็นเว็บโฮสติ้งได้ด้วย
Data Storage 10,000 MB
Data Transfer 300 GB
Domains Hosted 1
Setup fee FREE

จดโดเมน

CUSTOMER SUPPORT
24/7 customer support
Phone support
Extensive online documentation
Integrated ticketing system
1 Hour response guarantee

DOMAINS AND SUB-DOMAINS
Domains hosted 1
Sub-domains 12
Custom MX and A records
FREE FEATURES
Online website builder - Site Studio
FrontPage Extensions support
Elefante Free Scripts ?

E-MAIL FEATURES
POP3 e-mail accounts 100
E-mail aliases 100
Mailing lists 5
SPAM filter
E-mail filter
Anti-Virus protection
Web e-mail
POP3 server
SMTP server
Autoresponder e-mails
Catch-all e-mails
E-mail forwarding

SITE MANAGEMENT TOOLS
Advanced Control Panel
FTP accounts 5
Web based file manager
Custom ERROR 404 page
Password protected directories

SITE STATISTICS
Raw access and error logs
Traffic stats - WebAlizer
Detailed bandwidth stats

OS, CONNECTIVITY AND BACK-UP
Stable Linux with Apache
2.5 GBits network connectivity
Daily data back-up
UPS & diesel back-up generator

จดโดเมน

  Home | Confirm Payment | No-IP Howto | FAQ | My Customer | SEO

Copyright © 2000-2005 ThaidomainRegister.com All rights reserved.